นักกวี ee cummings เคยกล่าวถึงสวรรค์ว่าเป็น “เมือ […]...